Malinee Goswami [ On Lien ]

Malinee Goswami [ On Lien ]

Professor

MA (in Sanskrit, Gauhati) PhD (Gauhati)

Sanskrit Literature and Manuscriptology

Department of Assamese
Gauhati University, Guwahati, 781014
Email:- malineegoswami@gauhati.ac.in

 "SANSKRIT LITERATURE AND               MANUSCRIPTOLOGY" 

Projects completed:

  UGC’s Minor Research Project: Gaurikanta Dvija’s Vighnesajanmodaya: A Text Critical Study, 1983-85

 UGC’s DRSS  Sasthikādāsa’s Cittāmodakāvya: critically Edited Text with Translation and Exposition 1989-91

 

  M.A.,Ph.D

 Teaching Career:

·         Lecturer in Sanskrit, Rangia College 1981-1985.

·    Lecturer,Dept of Assamese,Gauhati University, 1985-1993.

·         Reader,Dept. of Assamese,Gauhati University, 1993-2001.

·         Professor, Dept. of Assamese, Gauhati University, 2001-

·         Present Status: Professor, Dept. of Assamese, Gauhati University.

 

PUBLISHED BOOKS: Authored, Edited, Translated

 

 

 

Ø  Sasthikādāsa’s Cittāmodakāvya,(Authored) Anundaram Borooah Institute of Language, Art and Culture, Guwahati, 1993.

Ø  Mricchakatikamimāmsā,(Authored) Chandra Prakash, 1992, 1993, 2003.

Ø  Raghurapikāvyam,(Authored) Chandra Prakash, Guwahati, 1994.

Ø  Adhyapāk Banikanta Kakati,( Authored) General Secretary, Asam Sahitya Sabha, Jorhat, 1995.

Ø  Asamat Sanskrit Carcār Itihās, ( Authored)  Asam Sahitya Sabha, Jorhat, 1995, 1998.

Ø  Pāth Samiksā, (Authored) Chandra Prakash, Guwahati, 2001, 2007.

Ø  Sѓutibhārati, (edited jointly) Asam Veda Sammelana Samiti, Guwahati, 1992.

Ø  Anvesan, A Research Journal, Dept. of Assamese (Ed) Gauhati University, 2002.

Ø  Sarvottama Yoga Paddhati by Bhaktivedanta Swami, ISKCON  (Trans. Dec., 1999)

Ø  Sahasrābdar Àhvan (Authored), November, 2003.

Ø  Srimadbhagavadgita with Sridharaswamis commentary Subodhini, (Ed., Trans), with critical notes, Chandra Prakash, January, 2005.

Ø  The Ramayana: Life and Culture, (Edited jointly), November, 2005.

Ø  Banabhatta viracita  Harshacharita,(Trans) Assam Publication Board, December, 2005

Ø  Srimadbhagavatapurana with Shridharaswami’s commentary( Ed. with annotation and notes)Chandra Prakash,2005.

 

Ø   Bhagavatapuranam with Bhavathrthadipika  (gists, notes and annotations), Assam Publication Board, December, 2005

Ø  Atmajnan,( Authored)  Banalata, December, 2007.

Ø  Complete Works of Anundoram Borooah with a Critical Introduction,(Ed), Publication Board, Assam,                  2007.

Ø  Jaina: Dharma, Darshana, Adarsha, (Authored)Bani Mandir,2009

Ø  Adhunik Asamiya Kabitar Tinita Star,(ed) Bani Mandir,2009

Ø  Gorima, Principal Abala gohain Felicitation Volume, (ed) October 2009

Ø  Tirthanath Sharma Racanawali, Vol I &II,(ed) with a Critical Introduction, Publication Board,Assam, March2010

Ø  Tirukural,(Trans) Publication Board ,Assam, June 2012

Ø  A Catalogue of Manuscripts of Assam, (ed. and authored a critical introduction) Anundoram Borooah Institute of Language Art and                                Culture,  in October 2012     

 

Ø  Nidanam:A History of Medicine of Assam,(ed jointly), Jyoti Prakashan, Guwahati,September 2012

 

Ø  Chandrakanta Abhidhan,4th edition, (chif editor), Gauhati University, January, 2013.

 

Ø  Anundoram Borooah,(authored) Dibrugarh university Publication Division,2014

 

Ø  Lakshya Aru Sadhana, (authored with traslations) Vivekananda Kendra Prakashan, 2014

 

ØChinta-Prapancha,(authored)Chandra     Prakash, Guwahati,Septwember,2014

 

Ø  Sanskritayan, ( authored) Olympiya Prakashan, Guwahati , 2015

 

Ø  Krishna Kanta Handiqui:Life And Works, ( authored)Dibrugarh University Publication Division,Dibrugarh,2018

 

 Recognitions : 

·         National:      SAHITYA AKADEMI TRANSLATION AWARD, 2008.Sahitya Akademi, New-Delhi.                                                

·         State level:  PUSHADEVI JALAN LITERARY AWARD, 2016, Bartapakhili and Jalan Socio-Literary Trust, Guwahati.

·         State level:  PANDIT TIRTHANATH SARMA-NIRMALA DEVI MEMORIAL AWARD,2017,Assam

Ph.D Awarded

1.Dilip Kumar Goswami (A Literary Study of Kalikapurana,1997)

2.Tarun Sarma (Nalbari Jilar Loka Paribesya Kala.1999)

3.Leena Goswami (Sri Bhattadev:Jiban Aru Sahityakarma,2000)

4.Bonti Barua ( Prak Sankari Jugar Baisnav Sahityat Samaj Jibon:Eti Bislesanatmak Adhyan. 2002)

5.Reena Choudhury (Sahityat Brahamputra,2005)

6.Barnali Kalita ( Sri Sankardevar Jibanibhittik Asamiya Upanyas: Eti Adhyan,2007)

7.Baikuntha Rajbongshi ( Parbati Prasad Barua Aru Rudra Baruar Giti Sahitya :ek Tulanamulkak Adhayan,2009)

8.Dipa Rani Goswami (Prak Sankar Jugar Asamiya Baisnav Sahityat Sanskrit Sahityar Uttaradhikar, 2011)

9.Nani Narayan Bora ( Bharatiya Bhakti Sahityat Dasya Bhaktir Dharana,2012)

10.Gitanjali Nath (Sri Madhabdevar Jibanibhittik Asamiya Upanyas:Eti Adhyan,2013)

11.Shankar Patowary (Nationalism in Assamese Lyrical Poetry : With special reference to Bhupen Hazarika, 2013)

12.Bijuli Chakravarty (Asamiya Bhagawat Sahityar Parampara; Eti Adhyayan, 2016)

M.phil Awarded

1.Pankaj Namasudra (Sattriya Nrityar Hasta: Ek Adhyayan, 2009-2010)

2.Gita Kalita Lahkar ( Durgabar Kayasthar Giti Ramayanat tatkalin samajar citra, 2011-2012)

3. Haripriya Devi

4.Trishna Barua (Nabin Chandra Bordoloir Kabita: Eti Adhyayan, 2013-2014)

5.Anubhuti Gayan (Shankardevar Ankiya Natat Nayikabhed,2016-2017)